Tékumel, world of the Petal Throne
Back to the main page Back to the Tékumel contents

The Tuléng (Nu Ophiuchi) system
The Tuléng (Nu Ophiuchi) system

World Orbital Radius Radius Orbital Period
Ülétl 51,179,000 km 3,051 km 73.21 days
Riruchél 106,785,000 km 13,654 km 220.67 days
Tékumel 149,400,000 km 10,419 km 365.17 days
Earth (for comparison) 149,597,890 km 6,378.14 km 365.25 days
Shichel 275,000,000 km 16,750 km 2.495 years
Zirúna 449,000,000 km 3,829 km 5.21 years